×

Yem Fabrikası

YEM FABRİKALARI NE YAPAR ?

Yem fabrikaları hayvancılık sektörün daha kaliteli yem imal ederek, üretimi artırıcı yönde katkıda bulunmaktadır. Yem fabrikalarında, yem rasyonları bu konu hakkında uzman kişiler tarafından hazırlanmakta ve hayvanın ihtiyaçlarına cevap olabilecek en iyi formül olarak çiftçiye sunulmaktadır.

Ülkemizde hızla yayılan ve gelişen yem sektörü, yem sanayicileri çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir ve yem sektörü bir çok tarımsal ürünü hammadde olarak değerlendirerek Türk çiftçisine, bir çok tarımsal endüstri yan ürünlerini değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

 

KALİTELİ BİR YEMDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR ?

1 - Yem hayvana hangi amaç için veriliyorsa o amaca ulaştıracak tüm besin maddelerini, gerekli miktarlarda ihtiva etmelidir.

2 - Vücutta kolay hazmolabilecek hammaddeler kullanılmalıdır. Kolay hazmolabilen besinler ürün kalitesini yükseltir.

3 - Karışım tam olmalıdır. 1000 kg. yemdeki hammaddeler 1 kg. da hatta 10 gr. da da aynı olmalıdır.

4 - Bileşimi değişken olmamalıdır. Bugün üretilenle üç ay sonra üretilen yem aynı kalitede olmalıdır.

5 - Hammaddelerin öğütülmesi iyi olmalıdır.Yemin içerisinde bulunan kırılmamış daneler, yemden yararlanmayı azaltır.

6 - Kullanılan tüm hammaddeler taze olmalıdır.Hammadde bayatladıkça besin değerleri azalır, kalitesi bozulur, küflü olan maddeler zehirlenmelere sebep olabilir.

7 - Yemin kendiside küflenmemiş kokuşmamışve etiketindeki , üretim tarihi üzerinden fazla zaman geçmiş olmamalıdır.

8 - Üretilen hayvansal ürünlerin insan beslenmesinde kullanıldığı dikkate alınarak, ürünü artırıcı katkımaddelerinin ete süte bulaşmamasına dikkat edilmelidir.

9 - Ambalajları muntazam olmalı açık,delik daha önce kullanılmış olmamalıdır. Yem etiketinde bildirilenbilgiler doğru olmalıdır.

10 - Depolama şartlarına dikkat etmelidir. Altlarına tahta ızgaralar konmalı ve en çok 5 çuval üstüste konarak depoedilmelidir.